CHING TAO TE

Aşağa gitmek

CHING TAO TE

Mesaj  Admin Bir Salı Şub. 15, 2011 4:19 am


1.

The tao that can be told
is not the eternal Tao
The name that can be named
is not the eternal Name.

The unnamable is the eternally real.
Naming is the origin
of all particular things.

Free from desire, you realize the mystery.
Caught in desire, you see only the manifestations.

Yet mystery and manifestations
arise from the same source.
This source is called darkness.

Darkness within darkness.
The gateway to all understanding.


söylenebilir tao
ebedi Tao değildir
adlandırılmış olabilir isim
ebedi Adı değildir.

Haddi hesabı olmayan ebedi gerçek.
Isimlendirme kökeni
tüm özel şeyler.

arzu Serbest gelen, gizem farkındayız.
Yakalanan istek, sadece belirtileri bakın.

Henüz gizem ve bulgular
aynı kaynaktan ortaya çıkar.
Bu kaynağı karanlık denir.

Karanlığın içinde Darkness.
Bütün anlayışına geçit.

2
When people see some things as beautiful,
other things become ugly.
When people see some things as good,
other things become bad.

Being and non-being create each other.
Difficult and easy support each other.
Long and short define each other.
High and low depend on each other.
Before and after follow each other.

Therefore the Master
acts without doing anything
and teaches without saying anything.
Things arise and she lets them come;
things disappear and she lets them go.
She has but doesn't possess,
acts but doesn't expect.
When her work is done, she forgets it.
That is why it lasts forever.


insanlar, güzel bazı şeyler gördüğünüzde
başka şeyler çirkin olur.
insanlar, iyi olarak bazı şeyleri gördüğünüzde
başka şeyler kötü olur.

Olan ve olmayan birbirine oluşturmak olmak.
Zor ve kolay destek birbirlerini.
Uzun ve kısa birbirini tanımlar.
Yüksek ve alçak birbirine bağlıdır.
Öncesi ve birbirini takip sonrası.

Bu nedenle Master
hiçbir şey yapmadan hareket
hiçbir şey söylemeden öğretir.
Şeyler ortaya çıkar ve onlara gelir sağlar;
şeyler yok ve o onları geçelim.
Diye ama olan da sahip değildir,
davranır ama beklemiyor.
Onun çalışması yapıldığında, o bunu unutmaz.
Bunun sonsuza kadar sürmez nedeni budur.

3
If you overesteem great men,
people become powerless.
If you overvalue possessions,
people begin to steal.

The Master leads
by emptying people's minds
and filling their cores,
by weakening their ambition
and toughening their resolve.
He helps people lose everything
they know, everything they desire,
and creates confusion
in those who think that they know.

Practice not-doing,
and everything will fall into place.Eğer, büyük adam overesteem ise
daha güçsüz olur.
Eğer eşyalarını fazla değer biçmek ise
daha çalmaya başlar.

Ana yol
zihinlerde boşaltarak
ve onların çekirdek dolgu
onların hırs zayıflatılarak
ve çözmek sertleştirme.
İnsanların her şeyi kaybetmek olur
, onlar arzu, her şeyi biliyor
ve karışıklık yaratır
O da kim bildikleri düşünüyorum.

Uygulama-, yapmıyorum
ve her şey yerine düşecek.


4
The Tao is like a well:
used but never used up.
It is like the eternal void:
filled with infinite possibilities.

It is hidden but always present.
I don't know who gave birth to it.
It is older than God.


Tao iyi gibidir:
ama hiç kullanmadım kadar kullanılmıştır.
O sonsuz boşluğu gibidir:
sonsuz olanaklar ile dolu.

Her zaman mevcut ama gizlidir.
Ben doğurdu kim bilmiyorum.
Tanrı'nın daha eski.

5
The Tao doesn't take sides;
it gives birth to both good and evil.
The Master doesn't take sides;
she welcomes both saints and sinners.

The Tao is like a bellows:
it is empty yet infinitely capable.
The more you use it, the more it produces;
the more you talk of it, the less you understand.

Hold on to the center.


Tao taraf tutmaz;
Bu hem iyi hem de kötü doğurur.
Master taraf tutmaz;
o iki aziz ve günahkar ağırlamaktadır.

Tao bir körük gibidir:
Henüz sonsuz yetenekli boş.
Daha fazla kullanmak, daha fazla üretir;
Daha sen anlamak daha az, bunu konuşalım.

merkezi üzerinde tutun.


6
The Tao is called the Great Mother:
empty yet inexhaustible,
it gives birth to infinite worlds.

It is always present within you.
You can use it any way you want.


Tao Büyük Anne denir:
Ama tükenmez boş
sonsuz dünyalar doğurur.

O her zaman içinde mevcuttur.
Bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

7
The Tao is infinite, eternal.
Why is it eternal?
It was never born;
thus it can never die.
Why is it infinite?
It has no desires for itself;
thus it is present for all beings.

The Master stays behind;
that is why she is ahead.
She is detached from all things;
that is why she is one with them.
Because she has let go of herself,
she is perfectly fulfilled.


Tao, ebedi sonsuz.
Neden bu sonsuz nedir?
O dünyaya hiç;
böylece ölmek asla.
Neden sonsuz?
Kendisi için hiçbir arzuları vardır;
böylece tüm varlıklar için mevcuttur.

Master geride kalır;
ki o önde olmasıdır.
O her şeyi ayrılana kadar;
Bu onlarla tek nedeni budur.
o olduğu için, kendini gidelim
o mükemmel yerine getirilmiştir.

8
The supreme good is like water,
which nourishes all things without trying to.
It is content with the low places that people disdain.
Thus it is like the Tao.

In dwelling, live close to the ground.
In thinking, keep to the simple.
In conflict, be fair and generous.
In governing, don't try to control.
In work, do what you enjoy.
In family life, be completely present.

When you are content to be simply yourself
and don't compare or compete,
everybody will respect you.


Yüce iyi, su gibi
hangi çalışıyorum olmadan her şeyi besler.
İnsanların hor o alçak yerler ile içeriğidir.
Böylece Tao gibi.

konut olarak, yere yakın yaşarlar.
düşünce olarak basit tutmak.
çatışma, adil ve cömert olmak.
yöneten, kontrol etmeye çalışmayın.
çalışmada, ne zevk yok.
aile hayatı, tamamen mevcut olabilir.

sen olmak sadece kendiniz içerik zaman
ve mukayese etmeyin ya da rekabet,
herkes size saygı duyar.9
Fill your bowl to the brim
and it will spill.
Keep sharpening your knife
and it will blunt.
Chase after money and security
and your heart will never unclench.
Care about people's approval
and you will be their prisoner.

Do your work, then step back.
The only path to serenity.


Doldurmak ağzına kadar sizin kase
ve dökülme olur.
senin bıçak bileme tutun
ve künt olacaktır.
para ve güvenlik Chase sonra
ve kalbin unclench asla.
halkın onayı hakkında Bakımı
ve onların esir olacak.

geri adım sonra, işinizi yapın.
huzur için tek yol.


10
Can you coax your mind from its wandering
and keep to the original oneness?
Can you let your body become
supple as a newborn child's?
Can you cleanse your inner vision
until you see nothing but the light?
Can you love people and lead them
without imposing your will?
Can you deal with the most vital matters
by letting events take their course?
Can you step back from you own mind
and thus understand all things?

Giving birth and nourishing,
having without possessing,
acting with no expectations,
leading and not trying to control:
this is the supreme virtue.
Eğer dolanımı zihninizi coax Can
ve orijinal birliğini tutmak?
Eğer vücudunuzun olmasına izin Can
Yeni doğan çocuğun gibi esnek?
Eğer iç vizyon temizlemek Can
Eğer başka bir şey ışık görene kadar?
İnsanların sevgi ve kurşun onları Can
sizin olacak empoze olmadan?
sen en hayati konularda anlaşma Can
sağlayarak olayları kendi ders alır?
Eğer zihin kendi geri adım Can
ve böylece her şeyi anladın mı?

, Doğum ve besleyici verilmesi
, Bulundurmak zorunda kalmadan
Hiçbir beklentileri ile hareket
lider değil, kontrol etmeye çalışıyorum:
Bu yüce erdemdir.


**********

11
We join spokes together in a wheel,
but it is the center hole
that makes the wagon move.

We shape clay into a pot,
but it is the emptiness inside
that holds whatever we want.

We hammer wood for a house,
but it is the inner space
that makes it livable.

We work with being,
but non-being is what we use.11
Biz, bir tekerlek birlikte konuşmacı katılmak
ama merkez delik
Bu vagon hareket yapar.

Biz, bir pota kil şekil
ama boşluk içindedir
o ne olursa olsun biz istiyoruz tutar.

Biz, bir ev için odun çekiç
ama iç mekan
o yaşanabilir hale getirir.

Biz, varlık ile çalışmak
ama olmayan varlık biz ne kullanın.

12
Colors blind the eye.
Sounds deafen the ear.
Flavors numb the taste.
Thoughts weaken the mind.
Desires wither the heart.

The Master observes the world
but trusts his inner vision.
He allows things to come and go.
His heart is open as the sky.


Renkler kör göz.
kulak sağır geliyor.
Lezzetleri uyuşmuş tat.
Düşünceler zihin zayıflatmak.
Arzuları kalp kalmamak.

Master dünya gözlemler
ama onun iç vizyon güvenir.
O gelmek ve gitmek şeyler verir.
Kalbi gökyüzü kadar açıktır.

13
Success is as dangerous as failure.
Hope is as hollow as fear.

What does it mean that success is a dangerous as failure?
Whether you go up the ladder or down it,
you position is shaky.
When you stand with your two feet on the ground,
you will always keep your balance.

What does it mean that hope is as hollow as fear?
Hope and fear are both phantoms
that arise from thinking of the self.
When we don't see the self as self,
what do we have to fear?

See the world as your self.
Have faith in the way things are.
Love the world as your self;
then you can care for all things.Başarı olarak başarısızlık olarak tehlikelidir.
Umut olarak korku içi boştur.

Ne o başarı demek bir başarısızlık olarak tehlikelidir?
Eğer merdiven veya aşağı yukarı gitmek ister
Konum titrek olduğunu.
Ne zaman, zemin üzerinde iki ayakları
her zaman denge devam edecektir.

Ne o umut demek gibi korku gibi içi boş nedir?
Umut ve korku hem hayaletler vardır
o kendini düşünme doğar.
Ne zaman biz kendi öz olarak görmüyorum
ne korku var?

Kendine olarak dünya bakın.
şeylerdir şekilde inanın.
Kendine olarak dünya Aşk;
o zaman her şey için bakım yapabilirsiniz


14
Look, and it can't be seen.
Listen, and it can't be heard.
Reach, and it can't be grasped.

Above, it isn't bright.
Below, it isn't dark.
Seamless, unnamable,
it returns to the realm of nothing.
Form that includes all forms,
image without an image,
subtle, beyond all conception.

Approach it and there is no beginning;
follow it and there is no end.
You can't know it, but you can be it,
at ease in your own life.
Just realize where you come from:
this is the essence of wisdom.


ve Bak, bu görülemez.
ve Dinleyin, onu duyulmaz.
Ulaşmak ve bu kavranabilir olamaz.

Yukarıda, bu parlak değil.
Aşağıda, bu karanlık değildir.
Dikişsiz, haddi hesabı olmayan
o hiçbir şey diyarına döner.
bütün formları içerir Formu
bir görüntü olmadan görüntü
ince, tüm gebe ötesinde.

ve bu yaklaşım bir başlangıcı yoktur;
ve onu takip sonu yoktur.
Bunu biliyorsun değil, ancak bu olabilir,
Kendi hayatında rahat.
Sadece nereden geldiğini fark:
Bu bilgelik özüdür.


15
The ancient Masters were profound and subtle.
Their wisdom was unfathomable.
There is no way to describe it;
all we can describe is their appearance.

They were careful
as someone crossing an iced-over stream.
Alert as a warrior in enemy territory.
Courteous as a guest.
Fluid as melting ice.
Shapable as a block of wood.
Receptive as a valley.
Clear as a glass of water.

Do you have the patience to wait
till your mud settles and the water is clear?
Can you remain unmoving
till the right action arises by itself?

The Master doesn't seek fulfillment.
Not seeking, not expecting,
she is present, and can welcome all things.Antik Masters derin ve ince idi.
Onların bilgelik anlaşılmaz oldu.
Bunu anlatabilmek için bir yolu yoktur;
biz tanımlayabiliriz tüm görünüşüdür.

Onlar dikkatli edildi
biri olarak geçiş bir buzlu-akarsu üzerinde.
düşman topraklarında bir savaşçı olarak Alert.
misafir olarak Kibar.
Sıvı olarak buz eritme.
bir tahta blok olarak Shapable.
bir vadi olarak kavrayan.
Temiz bir bardak su gibi.

beklemek sabır var mı
senin çamur ve yerleşinceye dek su açıktır?
Eğer hareketsiz kalır Can
doğru hareketi kadar kendi kendine doğar?

Master yerine getirilmesi talep etmez.
Değil, beklemiyordum, arayan
o, mevcut her şeyi hoş olabilir.


16
Empty your mind of all thoughts.
Let your heart be at peace.
Watch the turmoil of beings,
but contemplate their return.

Each separate being in the universe
returns to the common source.
Returning to the source is serenity.

If you don't realize the source,
you stumble in confusion and sorrow.
When you realize where you come from,
you naturally become tolerant,
disinterested, amused,
kindhearted as a grandmother,
dignified as a king.
Immersed in the wonder of the Tao,
you can deal with whatever life brings you,
and when death comes, you are ready.tüm düşüncelerin zihninizi boşaltın.
Kalbinin barış olsun.
Izlemek varlıkların kargaşa,
ancak onların dönüşü düşünmek.

Her varlık evrendeki ayrı
ortak kaynağına döner.
kaynak dönersek huzur olduğunu.

Eğer kaynak fark etmezsek
Eğer karışıklık ve üzüntü içinde yanılmak.
sen, nereden geldiğini fark ne zaman
Eğer doğal olarak, hoşgörülü olmak
ilgisiz, eğlendirdi
, Bir büyükanne gibi kindhearted
bir kral gibi ağırbaşlı.
, Tao merak daldırılmış
hayat sana getiriyor ne ile, başa çıkabilirim
ve ölüm geldiğinde, hazırsınız.


17
When the Master governs, the people
are hardly aware that he exists.
Next best is a leader who is loved.
Next, one who is feared.
The worst is one who is despised.

If you don't trust the people,
you make them untrustworthy.

The Master doesn't talk, he acts.
When his work is done,
the people say, "Amazing:
we did it, all by ourselves!"Zaman Master yönetir, insan
pek o var olduğunu biliyoruz.
Sonraki en sevilen bir liderdir.
Gelecek, kimse korkuluyor.
Kötü hor olmasıdır.

Eğer insanlar güvenmiyorsanız
onları güvenilmez olun.

Master konuşmak değil, o davranır.
Zaman eserleri, yapılır
insanlar "Amazing ki:
kendimizi herkes tarafından, o yaptı! "

18
When the great Tao is forgotten,
goodness and piety appear.
When the body's intelligence declines,
cleverness and knowledge step forth.
When there is no peace in the family,
filial piety begins.
When the country falls into chaos,
patriotism is born.


Zaman büyük Tao, unutulur
iyilik ve takva görünür.
Vücudun istihbarat düşüşler
akıllılık ve ileri bilgi adım.
Zaman, aile içinde barış var
anne babaya saygı başlar.
ülke, kaos içine düştüğünde
yurtseverlik doğdu.19
Throw away holiness and wisdom,
and people will be a hundred times happier.
Throw away morality and justice,
and people will do the right thing.
Throw away industry and profit,
and there won't be any thieves.

If these three aren't enough,
just stay at the center of the circle
and let all things take their course.


, Kutsallık ve hikmet atın
ve daha bir yüz kere daha mutlu olacak.
, Ahlak ve adalet atın
ve daha doğru olanı yapacağız.
, Sanayi ve kar atın
ve herhangi hırsızlar olmayacaktır.

Bu üç Eğer yeterli değil
Sadece dairenin merkezinde kalmak
ve her şey onların ders alalım.


20
Stop thinking, and end your problems.
What difference between yes and no?
What difference between success and failure?
Must you value what others value,
avoid what others avoid?
How ridiculous!

Other people are excited,
as though they were at a parade.
I alone don't care,
I alone am expressionless,
like an infant before it can smile.

Other people have what they need;
I alone possess nothing.
I alone drift about,
like someone without a home.
I am like an idiot, my mind is so empty.

Other people are bright;
I alone am dark.
Other people are sharper;
I alone am dull.
Other people have a purpose;
I alone don't know.
I drift like a wave on the ocean,
I blow as aimless as the wind.

I am different from ordinary people.
I drink from the Great Mother's breasts.
Durdurmak düşünme, ve sorunları sonu.
evet ve hayır arasında ne fark?
Ne başarı ve başarısızlık arasındaki fark nedir?
Eğer başkalarının ne değeri değeri olmalı
Başkaları ne kaçınmak kaçınmak?
Ne saçma!

Kişi, heyecanlıyız
sanki bir geçit töreni idi.
Ben yalnız, umurumda değil
Ben yalnız, ifadesiz duyuyorum
Bir bebek gibi önce gülümseme olabilir.

Başka insanların ne gerek var;
Ben yalnız bir şey sahiptirler.
Yalnız, hakkında drift
Ev olmadan biri gibi.
Ben salak gibi, benim zihin çok boş.

Kişi daha parlak;
Ben yalnız karanlık duyuyorum.
Kişi daha keskindir;
Ben yalnız donuk duyuyorum.
Diğer insanların bir amacı var;
yalnız ben bilmiyorum.
Ben, okyanustaki bir dalga gibi drift
Ben rüzgar gibi amaçsız olarak darbe.

Ben sıradan insanlardan farklıyım.
Ben Büyük Anneler göğüsler içeriz.Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 5192
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör http://zeka.turkforumpro.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

.

Mesaj  Admin Bir Salı Şub. 15, 2011 4:27 am21
The Master keeps her mind
always at one with the Tao;
that is what gives her her radiance.
The Tao is ungraspable.
How can her mind be at one with it?
Because she doesn't cling to ideas.
The Tao is dark and unfathomable.
How can it make her radiant?
Because she lets it.
Since before time and space were,
the Tao is.
It is beyond is and is not.
How do I know this is true?
I look inside myself and see.Master aklında tutar
Tao ile bir her zaman;
o ona parlaklık veren şeydir.
Tao ungraspable olduğunu.
Nasıl ona onunla bir olmak akıl edebilir?
o fikirleri sarılmak değil çünkü.
Tao karanlık ve dipsiz bir.
Nasıl onu parlak yapabilirim?
bunu sağlar çünkü.
zaman ve mekan öncesi bu yana,
Tao olduğunu.
ötesinde değildir ve öyle.
Nasıl bu kadar doğru olduğunu biliyor musunuz?
Kendimi görmek ve içine bak.
22


If you want to become whole,
let yourself be partial.
If you want to become straight,
let yourself be crooked.
If you want to become full,
let yourself be empty.
If you want to be reborn,
let yourself die.
If you want to be given everything,
give everything up.

The Master, by residing in the Tao,
sets an example for all beings.
Because he doesn't display himself,
people can see his light.
Because he has nothing to prove,
people can trust his words.
Because he doesn't know who he is,
people recognize themselves in him.
Because he has no goad in mind,
everything he does succeeds.

When the ancient Masters said,
"If you want to be given everything,
give everything up,"
they weren't using empty phrases.
Only in being lived by the Tao can you be truly yourself.
Eğer bütün olmak istiyorsanız
Kendinizi kısmi olsun.
Eğer düz olmak istiyorsanız
Kendinizi çarpık olsun.
Eğer, tam olmak istiyorsanız
Kendini boş olsun.
Eğer, yeniden doğmuş olmak istiyorsan
Kendinizi ölmesine izin.
Eğer her şey verilmiş olmak istiyorsan
kadar her şeyi vermek.

Tao yaşayan tarafından Master,
tüm canlılar için bir örnek teşkil etmektedir.
o, kendini göstermez Çünkü
insanlar onun ışığı görebiliyorum.
o kanıtlamak için hiçbir şey olduğundan
insanlar onun sözleri güvenebilirsiniz.
o, onun kim olduğunu bilmiyor Çünkü
insanlar ona kendilerini tanır.
O hayır, akılda kışkırtmak Çünkü
Yaptığı her şeyi başarır.

Antik Masters, söylediğin zaman
"Eğer her şey verilmiş olmak istiyorsan
"Her şeyi vermek
onlar boş ifadeler kullanarak değildi.
Sadece size gerçekten kendiniz olabilirsiniz Tao yaşadım olmak.23


Express yourself completely,
then keep quiet.
Be like the forces of nature:
when it blows, there is only wind;
when it rains, there is only rain;
when the clouds pass, the sun shines through.
If you open yourself to the Tao,
you are at one with the Tao
and you can embody it completely.
If you open yourself to insight,
you are at one with insight
and you can use it completely.
If you open yourself to loss,
you are at one with loss
and you can accept it completely.
Open yourself to the Tao,
then trust your natural responses;
and everything will fall into place


Ifade tamamen kendiniz,
sonra susun.
doğa güçleri gibi ol:
zaman darbeler, sadece rüzgar var;
yağmur yağdığında, sadece yağmur var;
bulutlar geçtiğinde, güneş parlar.
Eğer Tao kendinizi açarsanız
Eğer Tao ile bir altındadır
ekleyebilir ve tamamen somutlaştırmak.
Eğer, içgörü kendinizi açarsanız
size bir fikir ile bir altındadır
ve tamamen kullanabilirsiniz.
Eğer, kayıp kendinizi açarsanız
Eğer kaybı olan birine de vardır
ve tamamen kabul edebilirsiniz.
, Tao kendinizi aç
sonra da doğal tepkiler güven;
ve her şey yerine düşecek.24


He who stands on tiptoe
doesn't stand form.
He who rushes ahead
doesn't go far.
He who tries to shine
dims his own light.
He who defines himself
can't know who he really is.
He who has power over others
can't empower himself.
He who clings to his work
will create nothing that endures.
If you want to accord with the Tao,
just do your job, then let go.Kim heyecanla standları
form durmazsa.
O kim önde dalar
uzağa gitmez.
Kim parlaklık çalışır
kendi ışığı karartır.
Kim kendini tanımlar
gerçekten kim olduğunu bilemeyiz.
O diğerleri üzerinde güç kim
olamaz kendini güçlendirmek.
Kim tutunur işine
o dayandı şey yaratacaktır.
Eğer, Tao ile uyum istiyorsanız
Sadece gidelim, sonra iş yapmak.
25


There was something formless and perfect
before the universe was born.
It is serene. Empty.
Solitary. Unchanging.
Infinite. Eternally present.
It is the mother of the universe.
For lack of a better name,
I call it the Tao.
It flows through all things,
inside and outside, and returns
to the origin of all things.

The Tao is great.
The universe is great.
Earth is great.
Man is great.
These are the four great powers.
Man follows the earth.
Earth follows the universe.
The universe follows the Tao.
The Tao follows only itself.

for rest gotobir şey formsuz ve mükemmel oldu
evren doğmadan önce.
O sakin. Boş.
Yalnız. Değişmez.
Sonsuz. Sonsuza mevcut.
Bu evrenin annesidir.
daha iyi bir isim olmaması için,
Ben Tao diyoruz.
O, her şeyin içinden akar
iç ve dış ve döner
her şeyin kökeni.

Tao büyüktür.
Evren harika.
Toprak harika.
Adam harika.
Bu dört büyük güçler vardır.
Adam toprak izler.
Toprak evren izler.
Evren Tao izler.
Tao sadece kendisi izler.


Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 5192
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör http://zeka.turkforumpro.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz