MÜZİK VE DANS TERİMLERİ

Aşağa gitmek

MÜZİK VE DANS TERİMLERİ

Mesaj  Admin Bir C.tesi Tem. 09, 2011 10:53 pm

Müzik-Dans Terimleri Bulmaca Sözlüğü, Detaylar İçin Tıklayın


Pakistan’da müzik eşliğinde ve koro halinde söylenen şiirlerden oluşan tasavvuf musikisi türü:KAVVALİ
Parçanın güçlü çalınacağını gösterir:FORTE
Parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatan müzik terimi:AMABİLE
Parçanın sonunda tempo hızlanması:STERETTO
Parmaklara takılarak çalınan bir tür zil:KASTANYET
Parmaklara takılıp çalınan zil ya da buna benzer ses çıkarıcı araç:ÇALPARA
Perdeli bir üflemeli çalgı:FAGOT
Perdesiz ve yayla çalınan bir Hint çalgısı:SARANGİ
Peru’da yapılan ”Zapateado” türü dans:TAPADİLLO
Pistonlu orkestra çalgısı:KORNET
Piyano, keman konçertoları ve Stalin’e şiir adlı yapıtıyla dikkat çekmiş olan, en ünlü yapıtları arasında “Gayene” ve “Spartak” baleleri bulunan Ermeni bir besteci:ARAMHAÇATURYAN
Piyanoda parmağı tuşların üstünden hızla geçirme:GLİSSANDO
Piyanoyu andıran tuşlu ürik aleti:SELESTA
Polonya halk dansı:POLONAİSE
Polonyalıların bir tür ulusal dansı:MAZURKA
Portekiz halk şarkısı:FADO
Ritm öğesinden yararlanarak, bir biçim için art arda çizilmiş notalar:MELODİ
Rock, blues ve Latin ezgilerini harmanlayan besteleriyle tanınmış Meksikalı gitarcı:CARLOS SANTANA
Romanya halk müziğinde kullanılan, at kuyruğundan yapılmış bir püskülle ovularak çalınan davul:BUHAİ
Rumen ve özellikle Macar halk müziklerinde yaygın olarak kullanılan tek kamışlı nefesli çalgı:TAROGATO
Rus Beşleri” adı verilen grubun üyesi olup Rus müziğindeki ulusalcı akımın önderliğini yapmış ünlü besteci:BALAKİREV
Rus Müziğinde Batıyı ilk reddeden ve milli bir ekol kuran ”Bir Çarın Hayatı” adlı yapıtın da sahibi kompozitör(1803-57):MİHAİL GLİNKA
Rus müziğine özgü bir tür gayda:VALİNKA
Rus opera şarkıcısı (1873-1938):ŞALYAPİN
Sabit bir şekilde asılmış, birbirine uyumlu armoni sağlayan çanlardan oluşmuş vurmalı bir çalgı:KARİYON
Sazı kurmaya yarayan burgu, kulak:KÖK
Sazın en ince ses veren teli:ZİR
Sazın en kalın teli:BAM
Sazın kurulan kulağı:KÜK
Sazın tellerini burmada kullanılan burgulu kulak:KÖK
Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi:GAM
Sekiz sesten oluşan başlıca ses dizisi:OKTAV
Sen sanki baharın gülüsün şen çiçeğimsin”, “Yine bağrımda o ateş seni andım bu gece” gibi şarkılarıyla tanınmış bestecimiz:MUSA SÜREYYABEY
Ses alanı tenorla soprano arasında olan bakır üflemeli çalgılar için kullanılan sözcük:ALTO
Ses arasındaki gam farkı:OKTAV
Ses basamağı:ISKALA
Sesi gitgide yükselterek:CRESCENDO
Seslerin aralarında hiç kesinti olmadan birbirini izlemeleri gerektiğini belirten müzik terimi:LEGATO
Seslerin gittikçe en yüksek bir noktaya doğru kuvvetleneceğini anlatır:KREŞENDO
Seslerin gücünü gittikçe arttırarak:CRESCENDO
Sevdan Olmasa”, “İşte Öyle Birşey”, “Bir de Bana Sor” gibi şarkılarıyla tanınan ve geçenlerde 54 yaşındayken ölen bestecimiz:MELİH KİBAR
Sevilen müzik yapıtlarından seçilmiş bölümlerin sıralanmasıyla oluşan müzik parçası:POTPURİ
Sırbistan’a özgü bir halk dansı:KOLO
Siirt yöresine özgü bir halk oyunu:KARAKIŞTANİ
Silleli” lakabıyla da anılan ve hem hece, hem de aruz ölçüsüyle yazdığı şiirleriyle tanınan halk ozanı:FİGANİ
Sivas yöresinde yaygın halay türü bir halk oyunu:AŞİRET
Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun öğesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik yapıtı:OROTORYO
Sonatları, süitleri ve düzenlemelerinin yanı sıra “Dördüncü Murat” ve “Karyağdı Hatun” adlı operalarıyla da tanınmış bestecimiz:OKAN DEMİRİŞ
Soprano sesi bozulmasın diye gençliğinde hadım edilen erkek şarkıcılara verilen ad:SOPRANİST
Soul Kraliçesi” olarak da adlandırılan ABD’li ünlü şarkıcı:ARETHA FRANKLİN
Sumerliler’in bir müzik aleti:ALA-ALGAR
Sürgü kolunun hareketiyle, değişik yükseklikteki seslerin elde edildiği nefesli çalgı:TROMBON
Şarkı demeti:POTPURİ
Şarkı söyleme:TEGANNİ
Şarkı söyler gibi:CANTABİLE
Şarkı sözleri, dizesi:LETRA
Şarkı türünde ve piyano için hazırlanmış, genellikle kıtalar biçiminde beste:ROMANS
Şarkı, dans, sihirbazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri:VARYETE
Şarkı:CANTO
Şarkı:LİET
Şarkıcı:MUGANNİ
Şarkıcılığının yanı sıra “İtiraf”, “Gel Sevişelim”, “Yaşamak İçin”, “Sen ve Ben” gibi filmlerdeki başarılı kompozisyonlarıyla da tanınmış Fransız şarkıcı ve aktör:YVES MONTAND
Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm:MEYAN
Şarkının içinde hece ve nota uyumu:PROSODİ
Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu:RAP-REP
Şarkının veya dansın ritmine göre alkış yapma:PALMAS
Şarkıyı güzelleştirmek amacıyla yapılan süslemelere ve bu süslemeleri icra edebilen sanatçıya verilen ad:KOLORATUR
Tahta ya da metal çubukların yan yana dizilmesiyle yapılan ve vurularak çalınan çalgı: KSİLOFON
Tahtadan, lavta şekilli mızraplı çalgı:MANDOLİN
Tahtadan, metall perdeli, orkestrada önemli bir yeri olan üflemeli çalgı: KLARNET
Tamamlayıcı sesler eklenmiş müzik parçası: ARMONİZE
Tambur gibi armut biçimli, Kuzey Hindistan’a özgü telli bir çalgı: SİTAR
Tambura benzeyen maden gövdeli bir saz türü: CÜMBÜŞ
Taşınabilir küçük org: ARMONYUM
Tatarlar’ın telli bir çalgısı: BANDURA
Tatlı dil, tatlı söyleme” anlamında kullanılan bir halk müziği terimi: TATYAN
Tek kişilik halk oyunu: ALMADERE
Tek kişilk şarkı: SOLO
Tek şarkıcı için opera: MONODRAM
Telleri elle çekilip bırakılarak ses veren, dibi düz, sapı oldukça uzun, çifter madeni teli çalgı: CİSTER
Tellerine bir çift tokmak ya da çubukla vurularak çalınan ahşap gövdeli bir çalgı: SANTUR
Telli bir Azeri çalgısı: TAR
Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu: KULAK
Telli çalgılarda telleri yüksekçe tutan tahta köprücük: EŞİK
Telli sazlarda, telleri germeye yarayan mandal: BURGU
Tokat yöresine özgü bir halk oyunu: ANAKURİ
Toplu dans: HOROM
Toplu olarak Türk müziği icra edilirken kullanılan bir yaylı saz türü: CIZGARA
Trabzon yöresine özgü bir halkoyunu:SIKSARA
Tunus ve Cezayir sınırları içinde, sadece kadınlar tarafından çalınan vurmalı bir çalgı: KALAL
Türk halk müziğinde bir türkü türü: UZUNHAVA
Türk Halk Müziğinde kullanılan cura, bulgari, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı:TAMBURA
Türk halk müziğinde makama verilen ad:AYAK
Türk Halk Müziğinde, bağlamadan biraz büyük ve meydan sazından küçük dokuz telli bir saz:BOZUK
Türk halk müziğinde, ritimsiz uzun havaların karşıtı olarak ritimli ezgilere verilen ad:KIRIKHAVA
Türk Musikisinde bir küçük usülÜYEK
Türk Musikisinde mürekkep bir makaM:BESTİNİGAR
Türk Musikisinde usülün kuvvetli darbını göstermekte kullanılan sözÜM
Türk Musikisinde, bir tam sesi 1/9 ölçüsünde alçaltan ya da yükselten aralık:KOMA
Türk Müziğinde “do” perdesinin adı:ÇARGÂH
Türk Müziğinde Arapça güftelerle bestelenmiş ilahi:ŞUGL
Türk Müziğinde az kullanılmış bir zurna türü:ASAFİ
Türk Müziğinde bileşik bir makam: NEVESER-NİKRİZ-SUZİDİL-SUZİDİLARA
Türk Müziğinde bir basit makam: SUZİNAK
Türk Müziğinde bir makam: KARCIĞAR-ARAZBAR-REHAVİ-BAYATİ-ISFAHAN-MAYE-ACEMAŞİRANEVİÇ-EVCARA-SUZİNAK-ARAZBA-MAHUR
Türk Müziğinde bir makam: NEVA-IRAK-SABA-SUZİDİLARA-ARAZBARCANFEZA-NİKRİZ-BUSELİKHİSAR-SUZİDİLARA-UZZAL-ZAVİL-EVCARA
Türk Müziğinde bir makamdan yada bir usulden başkasına geçmek: GEÇKİ
Türk Müziğinde bir makamı, kendi perdelerinden daha tiz yada pes perdelerde çalma işi: ŞETARET
Türk Müziğinde bir oyun havası: SİRTO
Türk Müziğinde bir şet makam: ŞEDARABAN
Türk Müziğinde bir usul: NEMEL:REMEL-SAKİL-DÜYEK
Türk Müziğinde çok az kullanılmış bir bileşik makam: CANFEZA
Türk Müziğinde dügâh perdesindeki makamlardan biri: İSFAHAN
Türk Müziğinde fasıl topluluğuna verilen ad: İNCESAZ
Türk Müziğinde hareketli bir makam: KARCIĞAR
Türk Müziğinde iki makamın ortak adı: REHAVİ
Türk Müziğinde kullanılan zilsiz büyük tef: BENDİR
Türk Müziğinde kullanılmış bir tür dilli kaval:MİNKAR
Türk Müziğinde ”mi” notasına yakın bir perde:ACEM
Türk Müziğinde ”mi” notasına yakın perde: ACEM
Türk Müziğinde oldukça kıvrak bir usul: AKSAK
Türk Müziğinde on üç basit makamdan biri: BUSELİK
Türk Müziğinde taksim yaparken ana makama dönüş: KARAR
Türk Müziğinde XV. yüzyılda kullanılmış telli bir saz: ŞAHRUD
Türk müziğinde yörük özellik taşıyan oyun havası:LONGA
Türk Müziğinde, taksim yaparken ana makama döznüş: KARAR
Türk Müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği:TINI
Türk Sanat Müziğinde bir makam: EVCARA-TAHİR-ZAVİL
Türkiye’de Zurna, Tunas’ta Zokra, Cezayir, Fas, İspanya ve Libya’da Ghaita (Gayda), Doğu Arap dünyasında Mizmar adıyla bilinen üflemeli bir saz: MİZMAR
Türkiye’den göç eden Yunanlıların oluşturduğu bir müzik türü: REMBETİKO
Türkmenler arasında oynanan bir halk oyunu:TEREKEME
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan tören müzik takımı: BANDO
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı: ZİLMAŞA
Ud çalan kimse: UDİ-AVAD
Uda benzeyen bir müzik aleti: LAVTA
Ukray’na dansı: TREPAK
Ukrayna’ya özgü bir halk dansı:TREPAK
Ulus ve vatan temalarını etkileyici bir biçimde kullandığı opera ve senfonik şiirleriyle tanınmış çek besteci:SMETANA
Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı:RAPSODİ
Uluslar arası bir ün kazanmış gür tınılı sesi ve dinamik oyunculuk yeteneğiyle ünlü Rus opera şarkıcısı(1873-1938): ŞALYAPİN
Uluslar arası ün kazanan ilk Rus besteci ve Rus müziğinde ulusal okulun kurucusu olan besteci: GLİNKA
Uluslararası bir keman virtüözümüz: SUNA KAN
Uluslararası bir üne sahip olan Hintli sitar ustası: RAVİŞANKAR
Uluslararası ün kazanan ilk Rus besteci ve Rus müziğinde ulusal okulun kurucusu olan besteci: GLİNKA
Ut, keman gibi çalgıların tellerini geren düğme, burgu: MANDAL
Uzunhavayı andıran ve daha çok dağlık bölgelerde söylenen türkülerin makamıAĞI
Üç çalgı üzerine yazılmış bir müzik eseri türü:TRİO
Üç kişiden oluşan:TRİO
Üç kişilik müzik topluluğu:TRİYO
Üç telli bağlama:YONGAR
Üç telli bir Rus sazı:BALALAYKA
Üç telli perdesiz bir Japon çalgısı:SAMİSEN
Üç telli saz:YONGAR
Üçgen şeklinde telli çalgı:ARP
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra:FANFAR
Üflemeli bir çalgı:KORNA-ZURNA-KEKENA
Üflemeli ve klavyeli bir çocuk çalgısı:MELODİKA
Üflenen havanın dillere ulaşmasını sağlayan subapları açıp kapayan bir klavyeye sahip,serbest dilli,üflemeli oyuncak çalgı:MELODİKA
Üflenerek çalınan perdesiz çalgı:BORAZAN
Ülker Köksal’ın bir oyunu:UZAKLAR
Ünlü İtalyan kompozitör Tomaso Albinoni’nin(1671-1750) ölümsüz yapıtı:ADAGİO
Ünlü viola virtüozumuz:RUŞEN GÜNEŞ
Üstün yorum gücüyle tanınan ve 1973′te “Devlet Sanatçısı” seçilen ünlü kadın piyanistimiz:AYLA ERDURAN
Üstün yorum gücüyle tanınmış keman virtüözümüz:AYLA ERDURAN
Verdi’nin ünlü bir operası:AİDA-FALSTAFF-RİGOLETTO
Vietnam lavtası:TİBA
Vincenzo Bellini’nin tanınmış bir operası:NORMA
Viyolonsel:ÇELO
Vokal eserlerde orkestranın ya da yaylı sazların, sesi çeşitli akorlarla desteklemesi:RESİTATİF
Vurmalı bir çalgı:KARİYON-TİMPANİ-BONGO
Vurmalı çalgılar ustası olan müzikçimiz:OKAY TEMİZ
Vurmalı sazları çalan sanatçı:NAKKAR
XX. yüzyıl başlarında Avrupa’da da yaygınlaşan, Brezilya kökenli bir dans:MAÇİÇ
Yan yana konmuş iki küçük davuldan oluşan ritim çalgısı:BONGO
Yan yana konulmuş,Vtek derili iki küçük davuldan oluşan Latin Amerika kökenli bir ritim çalgısı:BONGO
Yan yana tutturulmuş iki kamış düdükten yapılmış çifte kaval:ARGUN
Yanlamasına çalınan, 6 deliği olan, tahtadan bir tür flüt:FİFRE
Yapısı bakımından kanuna, çalınışı bakımından santura benzer Özbek çalgısı:ÇANK
Yavaş tempo:ADAGİO
Yavaş, ağır anlamında kullanılan müzik terimi:ADAGİO
Yavaş:LENTO
Yavaşlayarak:RALLENTANDO
Yayla çalınan bir Hindistan çalgısı:SARANGİ
Yayla çalınan uzun saplı bir saz:REBAB
Yaylı çalgılarda bir geçidin yayla değil, tellerin parmakla veya tırnakla çekilerek çalınacağını belirten terim: PİZZİCATO
Yaylı çalgılarda, tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi. DİTSİKATO
Yaylı çalgıların çalınış tekniğinde, yayın topuktan buruna doğru sürtülmesi:ÇEKİŞ
Yazı veya müzik dersi:MEŞK
Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maorilerin savaş dansı: HAKA
Yol gösterme, uyarma biçiminde okunan şarkı: RESİTATİF
Yorumunda teknik ustalığın üstün katına erişmiş kişiler için kullanılan terim: VİRTUÖZ
Yugoslav ulusal dansı: KOLO
Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir tür flüt: OKARİNA
Yunan dansı: SİRTAKİ
Yunan halk müziğine özgü, kemençeye benzer yaylı bir çalgı: LİRA
Yunan müziğinde bir tür: LAİKA
Yunan müziğine özgü, tiz sesli bir obua: PİPİZA
Yunan ulusal dansı: ROMAİKA
Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen”, “Dün yine günümüz geçti beraber”, “Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle” gibi şarkılarıyla tanınmış Ermeni asıllı Türk besteci: BİMEN ŞEN
Zenci Afrikası’nda gezgin şair ve müzisyenlere verilen ad: GRİO
Zenci Afrikası’nda kullanılan nefesli bir çalgı: MBİRA
Zencilere özgü, telli bir Amerikan halk çalgısı: BANJO
Zonguldak yöresine özgü bir halk oyunu: AMANİ
Zurnalı ve tulumlu bir çalgı: GAYDA
Zurnanın dudaklara gelen kamış bölümü: SİPSİ
Zurnaya benzer bir halk çalgısı: BALABAN
Zurnaya benzer üflemeli bir çalgı: BALABAN

Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 5192
Kayıt tarihi : 27/01/08

Kullanıcı profilini gör http://zeka.turkforumpro.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz